Call us :02-5090357

Last Update
July 6, 2008

   info@compasseducate.com
...Welcome to Compass Education >> ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย...
 


          การบริการของเรา

ให้คำปรึกษา คำแนะนำและดำเนินการฟรี!! ทุกขั้นตอน

เป็นตัวแทนโดยตรงจากสถาบันการศึกษาและเลือกสรรหลักสูตรการศึกษา
    ที่เหมาะสม ตามความต้องการของคุณพร้อมทั้งดำเนินการสมัครเรียนได้อย่างรวดเร็ว

ให้คำแนะนำเรื่องขอวีซ่าการจัดเตรียมเอกสาร และเป็นตัวแทน
    ในการยื่นเรื่องขอวีซ่าให้กับนักเรียน

เป็นตัวแทนในการจองตั๋วเครื่องบินราคาถูกสำหรับนักเรียนและ
    ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป

ให้คำแนะนำและจัดเตรียมรายละเอียดก่อนการเดินทางให้กับ นักเรียน

จัดหาที่พักที่เหมาะสม และมีเจ้าหน้าที่รับนักเรียนที่สนามบินนานาชาติ

มีเจ้าหน้าที่ประจำคนไทยคอยให้คำแนะนำและดูแลน้อง ๆ ที่ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

คอยเป็นตัวแทนประสานงานระหว่างสถาบัน ผู้ปกครองและนักเรียนตลอด
    ระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ประเทศออสเตรเลีย

นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการรับแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษโดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ
 
                   For further information please contact us
                       Copyright © Compass Education Co., Ltd. 2005OFFICE

Compass Education Co., Ltd.
59/47 Nontree Village, Ramintra 34 Rd,
Bangkhen, Bangkok 10230
Thailand
Tel: (662)5090357 Fax: (662)3624824 Mobile: (081)4923982
, (084)9184222
Email:info@compasseducate.com www.compasseducate.com
 


 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
สภาพภูมิอากาศ ออสเตรเลีย
หนังสือเดินทาง


Office Hour:
Mon-Fri 9.00-17.00
Sat 10.00-16.00